Alvin Kamara, J.K. Dobbins, Gabe Davis All Active for Week 3